Α/Α Διατάξεις Κύρια αρμοδιότητα Υπουργείων επί των διατάξεων πλην του γενικώς καθ΄ύλην αρμοδίου για θέματα προστασίας της οικογένειας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντικείμενο
1 Άρθρα 1 έως και 5 του ν. 2643/1998 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών
2 Άρθρα 53 και 67 του ν.3528/2007 Υπουργείο Εσωτερικών Διευκολύνσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ
3 Άρθρο 3 του ν. 1963/1991 Υπουργείο Υγείας Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου
4 Άρθρο 3 του ν.4361/2016 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Τοποθετήσεις των οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις
5 Άρθρο 5 του ν.3883/2010 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Μεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
6 Άρθρο 6 του π.δ/τος 231/2007 Υπουργείο Οικονομικών Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
7 Άρθρο 14 του ν. 2190/1994 Υπουργείο Εσωτερικών Επιλογή προσωπικού – ΑΣΕΠ  
8 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 /2018   Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
9 Άρθρο 40 του ν.4141/2013 Υπουργείο Οικονομικών Ειδικό επίδομα  
10 Άρθρο 103 του ν. 4495/2017 Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού για αυθαίρετες κατασκευές
11 Άρθρο 202 του ν. 3463/2006 Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών Μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή
12 Άρθρο πρώτο, παράγραφος Ζ, υποπαράγραφος Ζ.1. του ν.4093/2012 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μετάταξη και μεταφορά προσωπικού Δημοσίου, ΑΔΑ και ΝΠΔΔ
13 Άρθρα 12 και 15 του π.δ/τος 100/2003 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού
14 Άρθρα 1,2,3,4,7 και 10 του ν. 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας
15 Άρθρο 8 του ν. 3454/2006 Απώλεια της πολυτεκνικής ιδιότητας και της ιδιότητας του δικαιούχου των παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων
16 Άρθρο 8 της ΚΥΑ Γ.Π.οικ.64186/2018 Υπουργείο Υγείας Πρόσληψη – ΚΕΕΛΠΝΟ
17 Άρθρο 1 του ν.380/1976 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Εισαγωγή στις Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού
18 Άρθρα 4 και 6 του ν.4520/2018 Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
19 Άρθρο 4 της ΚΥΑ 7279/2018 Υπουργεία Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού Απαιτούμενα προσόντα και εξειδίκευση των κριτηρίων σχετικά με πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού
20 Άρθρα 2, 4 και 5 της ΚΥΑ 6481/6/745-θ/2018 Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απαιτούμενα προσόντα και εξειδίκευση των κριτηρίων σχετικά με πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Ελληνικής Αστυνομίας
21 Άρθρο 2 KYA ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΠ.1/637/οικ.2613/2018 Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μεταφορών και Υποδομών Απαιτούμενα προσόντα και εξειδίκευση των κριτηρίων σχετικά με πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Υπουργείων και δημοσίων φορέων
22 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676/2017 Υπουργείο Οικονομικών Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων

 

Μας αφορά όλους, αφορά το μέλλον των οικογενειών μας

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα ας επικοινωνήσουν μαζί μας